Stichting Arcato

Team

Petra Westra

Artistiek leider

Petra Westra (1973) kreeg haar eerste vioolles op negenjarige leeftijd in Emmen. Later gaf Margreet Versluis haar les aan de muziekschool te Zutphen. Zij stimuleerde Petra om zelf les te gaan geven. Al tijdens haar middelbare schooltijd had Petra haar eerste leerlingen. Op 18-jarige leeftijd ging ze naar het conservatorium te Zwolle. Daar studeerde ze bij Kees Koelmans. Petra slaagde cum laude voor haar diploma Docerend Musicus en Uitvoerend Musicus.

De beurs voor een studie in het buitenland sloeg Petra af. Ze besloot zich volledig op het lesgeven te richten, haar passie. Petra heeft een florerende lespraktijk in Warnsveld (gem. Zutphen). Haar leerlingen komen uit de hele regio.

Naast vioolpedagoge is Petra ook artistiek leider van drie jeugdstrijkensembles. In 1999 richtte Petra het Arcato-ensemble op. Later zijn daar het Scala- en Preludio-ensemble aan toegevoegd. De ensembles bieden de leerlingen een mogelijkheid om het samenspelen te ontwikkelen. Alle ensembles doen zo nu en dan mee aan festivals en concoursen. Zowel in binnen- en buitenland zijn hun optredens zeer gewaardeerd.

 

Herman Draaisma

Dirigent

Herman Draaisma (Bolsward, 1959) begon zijn studie klarinet aan de Muziek Pedagogische Academie bij Gerard van der Weerd en studeerde af aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Pierre Woudenberg. Daarnaast rondde hij een studie basklarinet af bij Tom Sieuwerts. Na voltooiing van de klarinet studie volgde hij, eveneens aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag, een studie orkestdirectie bij Lucas Vis die hij na zijn afstuderen assisteerde bij onder andere Taller theater. In 1992 trad hij in dienst als klarinettist/basklarinettist bij het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamer Orkest in Amsterdam.

Het Nederlands Kamerorkest heeft hij gedirigeerd met een wereld premiere van de componist Matijs de Roo in het kader van de uitreiking van de Nederlandse Muziekprijs aan blokfluitist Erik Bosgraaf. In het kader van educatie programma’s heeft hij een blazersensemble en een strijkorkest gedirigeerd bestaande uit leden van het Nederlands Philharmonisch Orkest.

Met het nieuw opgerichte symfonie orkest Nieuw Klassiek Collectief, bestaande uit professionele musici samen met zeer zeer gevorderde amateurs, heeft hij met succes twee projecten gedaan.

Verder is hij vaste dirigent van het strijkorkest Zoroaster in Utrecht, van het jeugdstrijkorkest Arcato, het blazersensemble Nieuwe Maten en Septentriones.

Regelmatig is hij werkzaaam als repetitor bij het Nederlands Studenten Orkest, Utrechts Studenten Concert, Crea Orkest Amsterdam, Urtrechts Studenten Koor en Orkest, Sweelinck Orkest Amsterdam, Vu-Orkest Amsterdam, Festival Orkest Tilburg. 

ANBI gegevens

Naam: Stichting Arcato

RSIN:  815638516

Kvk: 08085829

Adres: Stichting Arcato, Vordenseweg 33, 7231 PC  Warnsveld

Tel: 06 16 40 53 53

Email: info@arcato.nl

Doelstelling:

Stichting Arcato (1999) richt zich specifiek op de ontwikkeling van muzikaal begaafde kinderen. Onder de stichting vallen drie jeugdstrijkensembles: het Arcato, Scala, en Preludio ensemble. De eventueel hier uit voortgekomen ensembles vallen eveneens onder de stichting.

Stichting Arcato wil jonge strijkers zowel in ensembleverband als individueel een optimale muzikale ontplooiing bieden. Kwaliteit staat voorop, zonder afbreuk te doen aan ieders persoonlijkheid of speelplezier. De stichting ondersteunt de ensembles door:

  • het aanschaffen van bladmuziek,
  • het realiseren van geschikte repetitieruimte,
  • het regelmatig inhuren van een professionele dirigent,
  • het indien nodig inhuren van musici,
  • het eventueel aanschaffen van instrumenten

Daarnaast wil stichting Arcato de ensembles de mogelijkheid bieden om op verschillende podia op te treden, in zowel binnen- als buitenland.

Het bestuur zorgt ervoor dat de stichting als organisatie blijft functioneren.

De bestuursleden zijn:

Voorzitter: Eline Coops- Franck – voorzitter@arcato.nl
Secretaris: Mathilde de Jong – secretaris@arcato.nl

Penningmeester en ledenadministratie: Harry Bod – penningmeester@arcato.nl 

Beloningsbeleid: De bestuursleden van Stichting Arcato zijn onbezoldigd.

De Stichting huurt een dirigent en een artistiek leider in. Met enige regelmaat worden er ook andere ondersteunende musici ingehuurd. Zij worden allen volgens rekening uitbetaald.

Activiteiten: Zie actueel.

Financieel:

Download hier het financieel jaarverslag van: 2012  2013  2014  2015

Sins 1 september 2016 wordt er gewerkt met een gebroken boekjaar.

Tussenverslag jan-aug 2016

sept 2016 – aug 2017

sept 2017 – aug 2018

sept 2018 – aug 2019

sept 2019 – aug 2020

sept 2020 – aug 2021 

sept 2021 – aug 2022

Donateurs

Wij kunnen ons prachtige werk blijven voortzetten als u ons helpt.We zijn blij met elke bijdrage, groot of klein, maar vaste donateurs bieden ons de meeste zekerheid. Daarom vragen we muziekliefhebbers, familie, vrienden en kennissen van de ensembleleden om donateur te worden.

Stichting Arcato heeft ANBI-status. Klik hier voor meer informatie over het belastingvoordeel.

Word donateur en ga naar onze donateurspagina om het direct te regelen.

U kunt ook rechtstreeks een bedrag aan de stichting overmaken op IBAN NL 50 RABO 0347 6142 72 t.n.v Stichting Arcato

Een periodieke gift aan een ANBI is aftrekbaar van de belasting.

Uw gift is een periodieke gift als:

  • u de gift hebt laten vastleggen,
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd,
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn,
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden,
  • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

Klik hier voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Sponsoring

Natuurlijk kunnen we ook niet zonder sponsoring door bedrijven.

Mocht uw bedrijf ook interesse hebben in het sponsoren van de muzikale ontwikkeling van de jeugd, dan wisselen we graag met u van gedachten over een wederdienst. Inlichtingen: 06-16405353 of petra@arcato.nl

De volgende bedrijven maken het bestaan van stichting Arcato mede mogelijk: