Stichting

Doelstelling:

Stichting Arcato (1999) richt zich specifiek op de ontwikkeling van muzikaal begaafde kinderen. Onder de stichting vallen drie jeugdstrijkensembles: het Arcato, Scala, en Preludio ensemble. De eventueel hier uit voortgekomen ensembles vallen eveneens onder de stichting. Vanaf 2024 zullen ook de twee Coda ensembles die nu nog onder stichting Coda vallen, bij Stichting Arcato gaan horen.

Stichting Arcato wil (jonge) strijkers zowel in ensembleverband als individueel een optimale muzikale ontplooiing bieden. Kwaliteit staat voorop, zonder afbreuk te doen aan ieders persoonlijkheid of speelplezier. De stichting ondersteunt de ensembles door:

  • het aanschaffen van bladmuziek,
  • het realiseren van geschikte repetitieruimte,
  • het regelmatig inhuren van een professionele dirigent,
  • het indien nodig inhuren van musici,
  • het eventueel aanschaffen van instrumenten

Daarnaast wil stichting Arcato de ensembles de mogelijkheid bieden om op verschillende podia op te treden, in zowel binnen- als buitenland.

Bestuur

Het bestuur zorgt ervoor dat de stichting als organisatie blijft functioneren. De bestuursleden zijn:

Voorzitter: Eline Coops- Franck – voorzitter@arcato.nl
Secretaris: Mathilde de Jong – secretaris@arcato.nl
Penningmeester en ledenadministratie: Dick Lieftink – penningmeester@arcato.nl 
Sponsorcommissie en algemeen lid: Nigel Menting – nigel@arcato.nl

Beloningsbeleid: De bestuursleden van Stichting Arcato zijn onbezoldigd.

De Stichting huurt een dirigent en een artistiek leider in. Met enige regelmaat worden er ook andere ondersteunende musici ingehuurd. Zij worden allen op factuur uitbetaald.

Activiteiten: Zie Agenda

Financieel:

Download hier het financieel jaarverslag:

sept 2018 – aug 2019
sept 2019 – aug 2020
sept 2020 – aug 2021
sept 2021 – aug 2022
sept 2022 – aug 2023

Donateurs

Wij kunnen ons prachtige werk blijven voortzetten als u ons helpt .We zijn blij met elke bijdrage, groot of klein, maar vaste donateurs bieden ons de meeste zekerheid. Daarom vragen we muziekliefhebbers, familie, vrienden en kennissen van de ensembleleden om donateur te worden.

Stichting Arcato is een culturele ANBI. Klik hier voor meer informatie over het belastingvoordeel. Wanneer uw gebruik wilt maken van het belastingvoordeel, moet u uw gift vastleggen in een overeenkomst met ons.

Word donateur en ga naar onze donateurspagina om het direct te regelen.

U kunt ook rechtstreeks een bedrag aan de stichting overmaken op IBAN NL 50 RABO 0347 6142 72 t.n.v Stichting Arcato

Subsidies en fondsen

Sponsoring

Natuurlijk kunnen we ook niet zonder sponsoring door bedrijven.

Mocht uw bedrijf ook interesse hebben in het sponsoren van de muzikale ontwikkeling van de jeugd, dan wisselen we graag met u van gedachten over een wederdienst. Inlichtingen: 06-16405353 of petra@arcato.nl

De volgende bedrijven en fondsen maken het bestaan van stichting Arcato mede mogelijk: